Анестезия в денталната медицина

Анестезия в денталната медицина

  • Анестезията е съвкупност от действия  целящи обезболяването в медицинската практика. Благодарение на нея се извършват болезнени за пациента манипулации и процедури.
  • В клиниката се използват най-съвременните и щадящи способи за постигане на обезболяването. Анестезията може да обхване един или няколко зъба или прилежащите меки тъкани. Използваните анестетици са последно поколение – със строга индикация на приложение при придружаващи общи заболявания и в зависимост от продължителността на интервенцията. При пациенти с доказани алергични проблеми се провежда консултация и тестуване при алерголог специалист.
  • Използват се интраорална контактна, проводна и терминална анестезия.
  • Използват се и най-щадящата – интралигаментарна и вътрекостна анестезия QuickSleeper, при които се инжектира минимално количество анестетик и не води до обезчувствяване на меките тъкани. Изборът на вида анестезия е строго индивидуален.
  • При лица със специфични потребности прилагаме и обща анестезия водена от специалист анестезиолог.