Манипулации

 • Терапевтична дентална медицина

  Терапевтичната дентална медицина се занимава с превенция и лечение на твърдите зъбни тъкани и всички негови усложнения.

 • Ендодонтия

  Ендодонтията е метод за лечение на зъб, при който възпалителния процес е достигнал и обхванал и корените на зъба.

 • Хирургична дентална медицина

  Хирургичната дентална медицина е специалност, към която се пристъпва при невъзможност за консервативно лечение.

 • Анестезия в денталната медицина

  Анестезията е съвкупност от действия целящи обезболяването в медицинската практика. Благодарение на нея се извършват…

 • Протетична дентална медицина

  С методите на протетиката се цели възстановяване целостта на отделни зъби и целостта, и функционалността на цялото съзъбие.

 • Естетична дентална медицина

  Естетичната дентална медицина използва лечебните методи на всички дентални дисциплини и цели постигане на синхрон и единство…

 • Козметична дентална медицина

  Козметичната дентална медицина е набор от процедури, които целят да накарат вашите собствени зъби да изглеждат добре…

 • Зъбна имплантология

  Зъбната имплантология е съвременен хирургичен метод. С помощта на импланти можем да възстановим липсващите зъби…

 • Пародонтология

  Пародонтологията е тази част от денталната медицина, която изучава и е насочена към поддържане и лечението…

 • Профилактика

  Целта на профилактичната дейност е да се редуцират зъбните заболявания чрез ранното им диагностициране.