Хирургична дентална медицина

Хирургична дентална медицина

  • Хирургичната дентална медицина е специалност, към която се пристъпва при невъзможност за консервативно лечение. Това налага отстраняването на един или повече зъби, които са носители на инфекции и причиняват множество усложнения в устната кухина. Екстракция на зъби се налага и в случаите на неправилен растеж, по ортодонтски показания и при различни специфични заболявания и малформации.
  • Извършва се екстракция на постоянни, млечни и полуретинирани зъби.
  • Екстракция на мъдреци и циркунцизия при затруднен пробив на мъдрец.
  • Реимплантитане на извадени /избити/ постоянни зъби при злополука или инцидент.
  • Апикална остеотомия при налични изменения на върха на корените.
  • Инцизия и лечение на абсцес.
  • И широка гама други специфични хирургически манипулации.            
  • Спазват се задължителните норми, надеждно оборудване и ежедневен контрол на  хигиена и стерилизация.