Пародонтология

Пародонтология

  • Пародонтологията е тази част от денталната медицина, която изучава и е насочена към поддържане и лечението на всички тъкани в устната кухина. Навременната профилактика съчетана с редовни грижи и правилно лечение е гаранция за вашето здраве. Само така ще запазите вашите естествени зъби.
  • Най-честите пародонтални заболявания са гингивита, който при ненавременно взети мерки се усложнява в пародонтит – процесът е достигнал в дълбоките слоеве на пародонта и е засегнал костта поддържаш зъбите. Нелекувания пародонтит води до загуба на множество зъби.
  • Съществуват и невъзпалителни процеси на пародонта, които водят до оголване на зъбите.
  •  Имаме разработена пълна програма от оздравителни процедури целящи премехване на инфекцията, ограничаване подвижността на зъбите, ако е налице такава, и възстановяване на тъканите в нормалния им вид и функция.
  • По показание се извърша хирургични намеси целящи възстановяване на загубени тъкани с кост заместителна терапия с поставяне на мембрани. Извършва се открит и закрит кюретаж с последващи лазер терапия и медикаментозно лечение.
  • Програмите са строго индивидуални, решени на базата на рентгенографията и са съобразени с общото състояние на организма.
  • Въвели сме и новия ДНК диагностичен тест за пародонтит – РЕТ и САТ, който са иновативни и по категоричен начин изяснява причината за започналото възпаление.
  • Основна насока за всеки пациент в опазване здравето на пародонта са редовните профилактични прегледи и редовното почистване на зъбния камък. Процедурата се извършва с ултразвуков апарат, като се отстранява и надвенечния, и подвенечния зъбен камък.