Профилактика

Профилактика

  • Целта на профилактичната дейност е да се редуцират зъбните заболявания чрез ранното им диагностициране.  
  • В денталната медицина профилактиката е от особена важност – лекарят регистрира възникнали заболявания много преди пациентът да е усетил наличието на проблем. Всеки един проблем установен в начален стадий е лечим, безболезнен и не води до усложнения.
  • На всеки един пациент, след обстоен преглед, се снема стоматологичен статус. С най-съвременна апаратура се прави пълна диагностика на състоянието на устната кухина. С помощта на интраорална камера вие сами ще можете да видите съществуващия проблем. При нужда от лечение се изготвя план, а при необходимост се прави консулт с други специалисти – онколог, алерголог, ортодонт, хематолог, инфекционист.
  • При показания – за доуточняване на проблемите – се взимат биологични проби и се изпращат за изследване в други лаборатории  – клинична, микробиологична, патологоанатомична.
  • При заболявания и манипулации изискващи проследяване се правят контролни прегледи – толкова, колкото е необходимо.
  • Препоръчително е профилактичните прегледи да се извършват на всеки шест месеца. При необходимост, при съмнения от страна на пациента, при хронично болни със съпътстваща симптоматика в устната кухина и при бременни и по-често.
  • При желание на пациента ние бихме могли да го известим, че е време за преглед.
  • За пациенти, които се лекуват в клиниката, профилактичните и контролните прегледи за безплатни.
  • Не на последно място е спазването на добра устна хигиена. Не се колебайте да потърсите съвет относно коректния начин за измиване на зъбите, за използването на конци, четки, междузъбни четки и води за уста.