Терапевтична дентална медицина

Терапевтична дентална медицина

  • Терапевтичната дентална медицина се занимава с превенция и лечение на твърдите зъбни тъкани и всички негови усложнения.
  • Кариесът е заболяване на твърдите зъбни тъкани, което води до тяхното разрушаване. Засяга 95% от хората. Резултат е от много, взаимозависими фактори – хранителни навици, вредни навици, структура на зъбните тъкани и много други.
  • Нелекуван кариесът се разпростира в дълбочина, води до усложнения и засягане на зъбната пулпа. От едно безболезнено състояние, след време – в напредналия стадий, зъбът става силно чувствителен и със силна спонтанна болка.
  • Лечението се състои в почистване на кариозната маса  и възстановяване целостта на зъба с фотокомпозити и гласйономерни цименти. При необходимост се извършва електроодонтодиагностика на зъбите /измерване на виталитета/ и рентгенография с дигитален рентгенограф.  
  • В практиката използваме последно поколение обтуровъчни материали на водещи световни фирми.